تولید محتوا – عمومی – ۱۰۰۰ کلمه

تولید محتوا حداقل ۸۰۰ کلمه و حداکثر ۲۵۰۰ کلمه و کلمه‌ای ۲۵۰ تومان می‌باشد. در صورتی که محتوا تخصصی باشد (حوزه‌های صنعتی یا مهندسی) به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در اولین محتوای آن حوزه اخذ می‌شود. در صورتی که مقالات بعدی نیاز به تحقیقات مجزا نداشته باشد هزینه اضافه نخواهد … ادامه خواندن تولید محتوا – عمومی – ۱۰۰۰ کلمه